Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 
ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛ

Иргэний улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Газрын тухай хууль, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль, Цахим гарын үсгийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

АРХИВЫН ЛАВЛАЛГАА

АРХИВЫН ЛАВЛАЛГАА

Иргэний баримтын архивын лавлагаа нь тухайн хүний аль нэг баримт бичгийг орлохгүй бөгөөд улсын бүртгэлд бүртгэгдсэнийг нотлон гэрчлэх эх нотлох баримт болно.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

ХАРЬЯАЛАЛ ХАРГАЛЗАХГҮЙ БҮРТГЭХ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/207 дугаар тушаалаар Иргэний улсын бүртгэлийн дараах төрлийг засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ
Авлигыг мэдээлэх утас 110 ярианы төлбөр үнэгүй

WWW.BURTGEL.MN

Иргэн, хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа, үйлчилгээний цахим систем
Image
Дэргэдэх хэлтэс
Дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
  • Багануур дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
  • Багахангай дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
  • Баянгол дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
  • Баянзүрх дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
  • Налайх дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
  • Сонгинохайрхан дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
  • Сүхбааатар дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
  • Хан-Уул дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
  • Чингэлтэй дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс