Иргэний цахим үнэмлэх дахин авах болон хугацаа сунгалтын хийлгэх болон төлбөр төлөх боломжууд тухай

Баянзүрх дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд Улсын ахлах бүртгэгч

Шинэ орон сууц болон авто зогсоолыг Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай

Баянзүрх дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд Улсын ахлах бүртгэгч

Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний төлбөр хураамжийг төлөх боломжуудын тухай

Бүртгэлийн хэлтсийн Улсын ахлах бүртгэгч

Иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлэх эрх зүйн зохицуулалт болон анхаарах асуудал

Баянгол дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний  улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд Улсын ахлах бүртгэгч

НҮНТ Дүнжингарав салбарт үзүүлж байгаа улсын бүртгэлийн үйлчилгээний тухай

Бүртгэлийн хэлтсийн Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв Дүнжингарав салбар дэх Улсын ахлах бүртгэгч

Газар өмчлөх, хувийн сууц, худалдах худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд Улсын ахлах бүртгэгч

Улсын бүртгэлийн тухай мэдээлэл

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга

COVID-19 буюу Онцгой байдлын үед Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахимаар авахыг уриалж байгаа тухай

Бүртгэлийн хэлтсийн Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв Драгон салбар дэх Улсын ахлах бүртгэгч

Хөлслөх гэрээ, түрээсийн гэрээ, санхүүгийн түрээсийн гэрээний тухай

Сүхбаатар дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд Улсын ахлах бүртгэгч
Хан-Уул дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд Улсын ахлах бүртгэгч
Хан-Уул дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд Улсын ахлах бүртгэгч