Лавлагаа авах боломжит байршил, холбоо барих утас

"Дүнжингарав" НҮНТ
"Мишээл" НҮНТ
"Драгон" НҮНТ
"Оргил 6 буудал" НҮНТ

Багануур дүүргийн засаг даргын тамгын газрын байранд
Багахангай
Баянгол
Баянзүрх
Налайх
Сонгинохайрхан
Сүхбаатар
Чингэлтэй
Хан-Уул
Багануур дүүргийн 5 хорооноос...
Багахангай дүүргийн 2 хорооноос...
Баянгол дүүргийн 23 хорооноос...
Баянзүрх дүүргийн 28 хорооноос...
Налайх дүүргийн 7 хорооноос...
Сонгинохайрхан дүүргийн 32 хорооноос...
Сүхбаатар дүүргийн 20 хорооноос...
Чингэлтэй дүүргийн 19 хорооноос...
Хан-Уул дүүргийн 16 хорооноос...
Image

Архивын лавлагаа

Төрсний бүртгэлийн лавлагаа авахад:
  • Тухайн иргэний овог нэр, регистрийн дугаар
  • Төрүүлсэн эхийн овог, нэр / төрүүлсэн эхийн овог нэр хэзээч өөрчлөгддөггүй /
  • Хэрэв та үрчлэгдсэн бол хэзээ, эсвэл хэдэн настай үедээ хаана /хаанаас хаашаа /, хэнээс хэнд үрчлэгдэж  байсан болон үрчилж авсан эцэг, эхийн овог нэр
  • Хэрэв та овог, нэр солигдож байсан бол хэзээ, хаана /эцэг тогтоосон болон овог, нэр солигдсон тухай гэрчилгээтэй эсэх/
  • Хэрэв эцэг, эхийн хэн нэгний баримт бичигт бүртгэлтэй байдаг бол түүнээс мэдээлэл  авах

Хураамж: голомт банкны  1165004534, эсхүл улаанбаатар банкны 2600088219 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Лавлагааг зөвхөн тухайн иргэн буюу түүний төрсөн эцэг, эх, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид олгоно.

Өөрийн биеэр ирсэн тохиолдолд хурууны хээ унших төхөөрөмж ашиглан мэдээллээ өгнө. Таниас бичиг баримт шаардахгүй үйлчилнэ.

Үрчилсний бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа авахад:
Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа авахад:
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа авахад:
Гэрлэлтэнд бүртгэлгүй тухай лавлагаа авахад:
Регистрийн дугаартай холбогдолтой лавлагаа авахад:
Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авахад:
Төрөл садангийн лавлагаа:
Байнга оршин суугаа хаягийн лавлагаа авахад:
Иргэний үнэмлэх авч байгаагүй лавлагаа авахад:
Цахим үнэмлэхний лавлагаа авахад:
Гадаад паспортын лавлагаа авахад:
ХААТР-1 маягтын лавлагаа: