Нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газар

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 
ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛ

Иргэний улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Газрын тухай хууль, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль.....
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
АРХИВЫН ЛАВЛАЛГАА

АРХИВЫН ЛАВЛАЛГАА

Иргэний баримтын архивын лавлагаа нь тухайн хүний аль нэг баримт бичгийг орлохгүй бөгөөд улсын бүртгэлд бүртгэгдсэнийг нотлон гэрчлэх эх нотлох баримт болно.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
Image

ХАРЬЯАЛАЛ ХАРГАЛЗАХГҮЙ БҮРТГЭХ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/207 дугаар тушаалаар Иргэний улсын бүртгэлийн дараах төрлийг засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ
Онцгой дэглэмийн үед гэрээсээ иргэний цахим үнэмлэхээ захиална уу

WWW.BURTGEL.MN

Иргэн, хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа, үйлчилгээний цахим систем
Image