Цаг үе, үйл явдал
ОӨУБЕГ-ын хамт олон бид 200 ш бут сөөгний үрсэлгээ суулгалаа. PDF Хэвлэх И-мэйл
2017 оны 5-р сарын 16, Мягмар гариг, 10:37

“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” -ийн хүрээнд Хууль зүйн дотоод хэргийн яам болон харъяа агентлагын удирдах ажилтнууд Архивын ерөхний газрын хашаанд мод тарилаа. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хамт олон бид 200 ш бут сөөгний үрсэлгээ суулгалаа. Дүүргүүдийн улсын бүртгэлийн хэлтсүүд нутаг дэвсгэртээ мөн мод тарилаа.

 

Дэлгэрэнгүй...
 
Сүхбаатарын талбайд үйл ажиллагаагаа сурталчилж, иргэдэд нээлттэй үйлчилж зөвлөлгөө мэдээлэл өгч байна. PDF Хэвлэх И-мэйл
2017 оны 5-р сарын 02, Мягмар гариг, 09:23

Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хүрээнд "НИЙСЛЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР" өнөөдөр Сүхбаатарын талбайд үйл ажиллагаагаа сурталчилж, иргэдэд нээлттэй үйлчилж зөвлөлгөө мэдээлэл өгч байна. Энд дүүргүүдийн Бүртгэлийн хэлтэс, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар, Оюуны өмчийн газрын ажилтан албан хаагчид ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй...
 
МЭДЭЭЛЭЛ PDF Хэвлэх И-мэйл
2017 оны 4-р сарын 18, Мягмар гариг, 17:49

АТГ-ын ажлын хэсэг Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт "Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийг сурталчилан таниулах, Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй танилцах, авлигын эрсдэлийн үнэлгээ хийх, авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх" чиглэлээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй...
 
Нийслэл, дүүргийн иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч нар сургалтанд хамрагдлаа PDF Хэвлэх И-мэйл
2017 оны 4-р сарын 10, Даваа гариг, 16:37

Тус газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтэс нь Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний бүртгэлийн газар, Хяналтын газартай хамтран “Хуурамч бичиг баримт үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Гадаадад

Дэлгэрэнгүй...
 
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР PDF Хэвлэх И-мэйл
2017 оны 4-р сарын 03, Даваа гариг, 10:55

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго

1.1.Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм,  улс төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон  нийтэд шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй,  хариуцлагатай нийгмийг хөгжүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилт

2.1.Энэхүү хөтөлбөрийн 1.1-д заасан зорилгод хүрэхийн тулд дараахь зорилтыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ:

2.1.1.шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх замаар  авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн  сонгон шалгаруулалт болон томилгоонд улс төрийн нөлөөллөөс ангид,  мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг хэрэгжүүлэх;

Дэлгэрэнгүй...
 


Хуудас 47-с 7

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь