Бүртгэл хяналт
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Улсын бүртгэл, түүнтэй холбоотой бусад үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх журам
2 Хоригийн журам
3 УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ДҮРЭМ
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь