Иргэний бүртгэл
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Монгол улсын иргэний гадаадад хувийн хэргээр зорчих эрхийг түтгэлзүүлэх болон иргэний баримт бичиг бүртгэх хөтлөхөд хориг тавих, цуцлах, бүртгэх журам
2 Хилийн чанадад амьдарч байгаа монгол улсын иргэнд иргэний бүртгэлийн лавлагаа олгох хялбарчилсан журам
3 Иргэний шинэчилсэн бүртгэл явуулах журам /2010/
4 Регистрийн дугаарыг шинээр олгох, өөрчлөх, хүчингүй болгох журам
5 Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журамд өөрчлөлт оруулах тухай /2013-05-31/
6 Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам
7 Иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагаас үндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг олгох технологи ажиллагааны журамд нэмэлт оруулах тухай
8 Иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагаас үндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг олгох технологи ажиллагааны журамд өөрчлөлт оруулах тухай
9 Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журамд өөрчлөлт оруулах тухай /2014-03-10/
10 Монгол улсын иргэний үнэмлэх олгох,түүнд мэдээлэл оруулах, бүртгэл хөтлөх журам
11 Загвар батлах тухай
12 Иргэний шинэчилсэн бүртгэл явуулах журам /2014-10-20/
13 Иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагаас үндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг олгох технологи ажиллагааны журам
14 Чиглэл хүргүүлэх тухай
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь