УИХ болон ЗГ-ын тогтоол
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
2 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
3 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, эзэмших, хадгалах/
4 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дүрэм
5 ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ АШИГЛАХ ЖУРАМ
6 МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ТӨЛӨХ, ТҮҮНЭЭС ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ
7 Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам
8 ГУДАМЖ, ЗАМ, ТАЛБАЙ, ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙГ ХАЯГЖУУЛАХ ЖУРАМ
9 МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН АВТОМАТЖУУЛСАН ТӨВ РЕГИСТРИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БАЯЖУУЛАХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ
10 УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ДҮРЭМ
11 МУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС
12 УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
13 ТҮҮХЭН ҮЙЛ ЯВДЛЫН ОЙ, ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭХ,ГАВЬЯАТ ҮЙЛСТНИЙГ АЛДАРШУУЛАХ, ДУРСГАЛЫГ НЬ МӨНХЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
14 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЖАГСААЛТ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ
15 ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГААС МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД 2010 ОНД ХҮРТЭЭХ ХИШИГ, ХУВИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
16 ИРГЭНД ХИШИГ, ХУВЬ ХҮРТЭЭХТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
17 МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ИРГЭН ШИЛЖИН СУУРЬШИХ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ БҮРТГЭХ, МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ
18 МОНГОЛ УЛСАД БҮРТГЭЛИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
19 Засгын газрын тогтоол
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь