Бүртгэлийн сүлжээнд холбогдсон хороодод
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл
2 Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
3 Нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд
4 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг бүртгэхэд
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь