Бүртгэлийн сүлжээнд холбогдсон хороодод
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Гэрлэлт цуцлуулсныг бүртгэх
2 Гэрлэлтийг бүртгэх
3 Гэрлэлтийн гэрчилгээний дахин олголтыг бүртгэх
4 Нас баралтыг бүртгэх
5 Нас барсны нөхөн бүртгэл
6 Шилжилт хөдөлгөөн
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь