Сургалтын гарын авлага
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Огноо Үзсэн
1 Хөдлөх эд хөрөнгө ба эдийн бус хөрөнгийн барьцаа 2016 оны 12-р сарын 20, Мягмар гариг 533
2 Төрийн архивын цахим нөхөн бүрдүүлэлт хийх заавар 2015 оны 2-р сарын 27, Баасан гариг 1107
3 Цахим хувь үйлдэх ажлын гарын авлага 2015 оны 2-р сарын 27, Баасан гариг 746
4 ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТАД КОДИФИКАЦИ ХИЙХ АРГА ЗҮЙ 2015 оны 2-р сарын 27, Баасан гариг 1003
5 Кодификаци хийх ажлын арга зүй 2015 оны 2-р сарын 27, Баасан гариг 1637
6 Aлбан Xэрэг Xөтлөлтийн хичээл 2015 оны 1-р сарын 19, Даваа гариг 754
7 Нийслэлийн архивын газраас зохион байгуулсан 2014.12.04-ны өдрийн Нэгдсэн сургалтын гарын авлага 2014 оны 12-р сарын 25, Пүрэв гариг 881
8 Архивын баримтын нөхөн бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалт 2014 оны 11-р сарын 18, Мягмар гариг 967
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь