× Судалгаа

☰ Туслах цэс Санхүүгийн ил тод байдал
Санхүүгийн ил тод байдал
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Огноо Үзсэн
1 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр) 2017 2018 оны 2-р сарын 15, Пүрэв гариг 399
2 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүр) 2017 2018 оны 2-р сарын 15, Пүрэв гариг 375
3 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр) 2017 2018 оны 2-р сарын 15, Пүрэв гариг 349
4 2018 ОНЫ ТӨСӨВ / ГҮЙЦЭТГЭЛ 2018 оны 2-р сарын 15, Пүрэв гариг 266
5 2018 ОНЫ БУСАД 2018 оны 2-р сарын 07, Лхагва гариг 163
6 Санхүүгийн тайлан 2017 оны хагас жил 2017 оны 8-р сарын 15, Мягмар гариг 491
7 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 2017 оны 2-р сарын 15, Лхагва гариг 460
8 Байгууллагын батлагдсан төсөв 2017 он 2017 оны 2-р сарын 04, Бямба гариг 560
9 2017 оны үйлчилгээний орлого 2017 оны 2-р сарын 02, Пүрэв гариг 428
10 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл 2017 оны 2-р сарын 02, Пүрэв гариг 533
 
Хуудас 2-с 1