Төсөл, хөтөлбөрөөр хийгдсэн ажил
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Сургалтыг зохион байгууллаа.
2 ЗАХИРГААНЫ ШИЙДВЭРИЙГ СТАНДАРТЧИЛАХ ТӨСӨЛ
3 ИРГЭНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛ ТӨСӨЛ
4 ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН ТӨСӨЛ
5 ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ ТӨСӨЛ
6 БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ АРХИВ ТӨСӨЛ
7 ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭ ТӨСӨЛ
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь