Cтатистик мэдээ
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 9-р сарын мэдээ 578
2 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 434
3 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 330
4 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 309
5 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 324
6 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 303
7 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 3-р сарын мэдээ 275
8 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 2-р сарын мэдээ 418
9 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 1-р сарын мэдээ 335
10 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 325
11 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 315
12 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 317
13 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 286
14 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 260
15 2015 оны архивын болон хяналтын 12 дугаар сарын мэдээ 337
16 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 404
17 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 448
18 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 466
19 2015 оны архивын болон хяналтын 11 дүгээр сарын мэдээ 284
20 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 437
21 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 432
22 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 329
23 2015 оны архивын болон хяналтын 10 дугаар сарын мэдээ 334
24 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 251
25 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 396
26 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 329
27 2015 оны архивын болон хяналтын 9 дүгээр сарын мэдээ 317
28 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 252
29 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 314
30 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 371
31 2015 оны архивын болон хяналтын 8 дугаар сарын мэдээ 353
32 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 311
33 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 348
34 2015 оны архивын болон хяналтын 7 дугаар сарын мэдээ 660
35 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 534
36 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 670
37 2015 оны архивын болон хяналтын 6 дугаар сарын мэдээ 517
38 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 477
39 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 485
40 2015 оны архивын болон хяналтын 5 дугаар сарын мэдээ 641
41 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 522
42 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 617
43 2015 оны архивын болон хяналтын 4 дүгээр сарын мэдээ 644
44 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 498
45 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 644
46 2015 оны архивын болон хяналтын 3 дугаар сарын мэдээ 812
47 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 569
48 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 488
49 2015 ОНЫ АРХИВЫН БОЛОН ХЯНАЛТЫН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 699
50 2015 ОНЫ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 576
 
Хуудас 2-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь