Cтатистик мэдээ
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 9-р сарын мэдээ 506
2 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 393
3 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 279
4 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 259
5 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 279
6 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 242
7 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 3-р сарын мэдээ 230
8 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 2-р сарын мэдээ 383
9 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 1-р сарын мэдээ 294
10 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 249
11 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 277
12 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 278
13 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 248
14 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 221
15 2015 оны архивын болон хяналтын 12 дугаар сарын мэдээ 261
16 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 357
17 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 365
18 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 422
19 2015 оны архивын болон хяналтын 11 дүгээр сарын мэдээ 239
20 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 359
21 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 389
22 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 283
23 2015 оны архивын болон хяналтын 10 дугаар сарын мэдээ 288
24 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 208
25 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 332
26 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 283
27 2015 оны архивын болон хяналтын 9 дүгээр сарын мэдээ 270
28 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 210
29 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 267
30 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 321
31 2015 оны архивын болон хяналтын 8 дугаар сарын мэдээ 311
32 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 267
33 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 285
34 2015 оны архивын болон хяналтын 7 дугаар сарын мэдээ 611
35 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 493
36 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 593
37 2015 оны архивын болон хяналтын 6 дугаар сарын мэдээ 453
38 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 431
39 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 441
40 2015 оны архивын болон хяналтын 5 дугаар сарын мэдээ 594
41 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 448
42 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 578
43 2015 оны архивын болон хяналтын 4 дүгээр сарын мэдээ 598
44 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 455
45 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 583
46 2015 оны архивын болон хяналтын 3 дугаар сарын мэдээ 739
47 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 519
48 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 448
49 2015 ОНЫ АРХИВЫН БОЛОН ХЯНАЛТЫН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 653
50 2015 ОНЫ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 537
 
Хуудас 2-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь