Cтатистик мэдээ
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 9-р сарын мэдээ 692
2 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 508
3 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 373
4 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 394
5 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 385
6 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 405
7 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 3-р сарын мэдээ 343
8 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 2-р сарын мэдээ 500
9 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 1-р сарын мэдээ 393
10 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 416
11 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 374
12 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 384
13 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 335
14 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 320
15 2015 оны архивын болон хяналтын 12 дугаар сарын мэдээ 426
16 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 471
17 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 535
18 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 556
19 2015 оны архивын болон хяналтын 11 дүгээр сарын мэдээ 365
20 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 531
21 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 515
22 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 406
23 2015 оны архивын болон хяналтын 10 дугаар сарын мэдээ 418
24 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 313
25 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 501
26 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 404
27 2015 оны архивын болон хяналтын 9 дүгээр сарын мэдээ 397
28 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 331
29 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 404
30 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 460
31 2015 оны архивын болон хяналтын 8 дугаар сарын мэдээ 420
32 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 372
33 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 442
34 2015 оны архивын болон хяналтын 7 дугаар сарын мэдээ 747
35 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 618
36 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 769
37 2015 оны архивын болон хяналтын 6 дугаар сарын мэдээ 592
38 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 578
39 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 549
40 2015 оны архивын болон хяналтын 5 дугаар сарын мэдээ 715
41 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 611
42 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 705
43 2015 оны архивын болон хяналтын 4 дүгээр сарын мэдээ 721
44 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 580
45 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 741
46 2015 оны архивын болон хяналтын 3 дугаар сарын мэдээ 879
47 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 637
48 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 568
49 2015 ОНЫ АРХИВЫН БОЛОН ХЯНАЛТЫН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 768
50 2015 ОНЫ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 637
 
Хуудас 2-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь