Cтатистик мэдээ
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 9-р сарын мэдээ 452
2 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 365
3 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 265
4 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 246
5 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 263
6 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 230
7 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 3-р сарын мэдээ 217
8 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 2-р сарын мэдээ 359
9 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 1-р сарын мэдээ 274
10 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 239
11 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 265
12 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 269
13 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 234
14 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 210
15 2015 оны архивын болон хяналтын 12 дугаар сарын мэдээ 248
16 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 345
17 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 353
18 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 399
19 2015 оны архивын болон хяналтын 11 дүгээр сарын мэдээ 230
20 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 350
21 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 377
22 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 270
23 2015 оны архивын болон хяналтын 10 дугаар сарын мэдээ 275
24 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 197
25 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 318
26 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 271
27 2015 оны архивын болон хяналтын 9 дүгээр сарын мэдээ 257
28 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 200
29 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 259
30 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 305
31 2015 оны архивын болон хяналтын 8 дугаар сарын мэдээ 298
32 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 259
33 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 272
34 2015 оны архивын болон хяналтын 7 дугаар сарын мэдээ 603
35 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 481
36 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 579
37 2015 оны архивын болон хяналтын 6 дугаар сарын мэдээ 442
38 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 424
39 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 432
40 2015 оны архивын болон хяналтын 5 дугаар сарын мэдээ 582
41 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 436
42 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 562
43 2015 оны архивын болон хяналтын 4 дүгээр сарын мэдээ 587
44 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 446
45 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 563
46 2015 оны архивын болон хяналтын 3 дугаар сарын мэдээ 725
47 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 510
48 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 438
49 2015 ОНЫ АРХИВЫН БОЛОН ХЯНАЛТЫН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 635
50 2015 ОНЫ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 525
 
Хуудас 2-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь