Cтатистик мэдээ
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 9-р сарын мэдээ 800
2 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 604
3 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 494
4 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 654
5 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 470
6 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 548
7 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 3-р сарын мэдээ 537
8 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 2-р сарын мэдээ 602
9 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 1-р сарын мэдээ 447
10 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 528
11 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 456
12 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 491
13 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 425
14 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 446
15 2015 оны архивын болон хяналтын 12 дугаар сарын мэдээ 554
16 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 564
17 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 666
18 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 769
19 2015 оны архивын болон хяналтын 11 дүгээр сарын мэдээ 437
20 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 628
21 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 643
22 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 529
23 2015 оны архивын болон хяналтын 10 дугаар сарын мэдээ 535
24 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 418
25 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 614
26 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 514
27 2015 оны архивын болон хяналтын 9 дүгээр сарын мэдээ 507
28 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 433
29 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 532
30 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 559
31 2015 оны архивын болон хяналтын 8 дугаар сарын мэдээ 523
32 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 463
33 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 551
34 2015 оны архивын болон хяналтын 7 дугаар сарын мэдээ 943
35 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 703
36 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 895
37 2015 оны архивын болон хяналтын 6 дугаар сарын мэдээ 696
38 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 654
39 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 634
40 2015 оны архивын болон хяналтын 5 дугаар сарын мэдээ 806
41 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 746
42 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 860
43 2015 оны архивын болон хяналтын 4 дүгээр сарын мэдээ 892
44 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 756
45 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 864
46 2015 оны архивын болон хяналтын 3 дугаар сарын мэдээ 963
47 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 723
48 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 710
49 2015 ОНЫ АРХИВЫН БОЛОН ХЯНАЛТЫН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 851
50 2015 ОНЫ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 720
 
Хуудас 2-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь