хүний нөөц
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Огноо Үзсэн
1 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2018 оны 6-р сарын 08, Баасан гариг 22
2 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2018 оны 6-р сарын 04, Даваа гариг 27
3 Чөлөө олгох тухай 2017 оны 12-р сарын 05, Мягмар гариг 264
4 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 282
5 Ажилд томилох тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 189
6 Ажилд томилох тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 236
7 албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 267
8 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 200
9 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 3-р сарын 29, Лхагва гариг 202
10 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож, үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 29, Лхагва гариг 269
11 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож, үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 22, Лхагва гариг 180
12 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 223
13 Ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 252
14 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 178
15 Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2017 оны 3-р сарын 10, Баасан гариг 291
 
Хуудас 3-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь