хүний нөөц
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Огноо Үзсэн
1 Чөлөө олгох тухай 2017 оны 12-р сарын 05, Мягмар гариг 43
2 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 50
3 Ажилд томилох тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 47
4 Ажилд томилох тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 68
5 албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 39
6 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 44
7 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 3-р сарын 29, Лхагва гариг 69
8 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож, үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 29, Лхагва гариг 70
9 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож, үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 22, Лхагва гариг 42
10 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 41
11 Ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 58
12 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 37
13 Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2017 оны 3-р сарын 10, Баасан гариг 89
14 Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2017 оны 3-р сарын 10, Баасан гариг 695
15 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 10, Баасан гариг 43
 
Хуудас 3-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь