хүний нөөц
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Огноо Үзсэн
1 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2018 оны 6-р сарын 08, Баасан гариг 69
2 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2018 оны 6-р сарын 04, Даваа гариг 129
3 Чөлөө олгох тухай 2017 оны 12-р сарын 05, Мягмар гариг 396
4 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 369
5 Ажилд томилох тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 279
6 Ажилд томилох тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 327
7 албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 359
8 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 252
9 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 3-р сарын 29, Лхагва гариг 284
10 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож, үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 29, Лхагва гариг 330
11 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож, үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 22, Лхагва гариг 272
12 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 308
13 Ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 306
14 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 243
15 Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2017 оны 3-р сарын 10, Баасан гариг 359
 
Хуудас 3-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь