хүний нөөц
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Огноо Үзсэн
1 Чөлөө олгох тухай 2017 оны 12-р сарын 05, Мягмар гариг 14
2 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 19
3 Ажилд томилох тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 18
4 Ажилд томилох тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 13
5 албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 13
6 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 16
7 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 3-р сарын 29, Лхагва гариг 14
8 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож, үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 29, Лхагва гариг 14
9 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож, үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 22, Лхагва гариг 14
10 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 14
11 Ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 12
12 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 14
13 Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2017 оны 3-р сарын 10, Баасан гариг 21
14 Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2017 оны 3-р сарын 10, Баасан гариг 249
15 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 10, Баасан гариг 15
 
Хуудас 3-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь