× Судалгаа

☰ Туслах цэс Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ
Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 2018 оны жилийн эцсийн тайлан /өссөн дүнгээр/ өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ
2 2018 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ
3 2018 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ
4 2018 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ
5 2017 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ /өссөн дүнгээр/
6 2017 оны 4 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ /өссөн дүнгээр/
7 2017 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ /өссөн дүнгээр/
8 2017 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ
9 2016 оны 12 дугаар сарын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ /өссөн дүнгээр/
10 2016 оны 11 дүгээр сарын байдлаар өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ /өссөн дүнгээр/