хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Маягт, индекс, баталгааны тэмдгийн загварыг шинэчлэн батлах тухай
2 Хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
3 Чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгжийн бүртгэл
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь