түгээмэл асуулт, хариулт
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД
2 ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ
3 АРХИВЫН ЛАВЛАГАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь