2017 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ

PDF ФАЙЛААР ҮЗЭХ

 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь