Баянгол дүүргийн бүртгэлийн хэлтэс

Тус хэлтэс нь дарга, Хяналтын улсын байцаагч 2, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч, Иргэний бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч 11, Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч 6, Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэгч 2, Хорооны улсын бүртгэгч 23, Мэдээллийн технологийн ажилтан, Архивч 3, Бичиг хэргийн эрхлэгч, Нярав нийт 53 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Хэлтэс нь 23 хорооны 49683 өрхийн 192614 хүн амд бүртгэлийн ажил үйлчилгээг хүргэж байна.

Үйлчилгээ:

 

2. Баянгол дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Ж.Адилбиш Хэлтсийн дарга 360059 9930-8221 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Ц. Ичинноров Хяналтын улсын байцаагч 7012-0416 9925-5506 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Б.Дэлгэртүвшин Хяналтын улсын байцаагч 360705 9910-9381 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Б.Шүрэнцэцэг Нярав 70120416 89804769 99804769 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Э.Энхмандах Архивч,мэдээлэл, технологийн ажилтан 360063 88998490 94079799 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

П.Отгондулам Архивч 360705 98119957 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

М.Одгэрэл Архивч 360705 99944788 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
2.1 Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг
Ц.Билэгсүх Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч 7012-3217 9908-9060 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Б.Батцэцэг ЭХЭУБ 360063 9921-2321 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Д.Бямбацогт ЭХЭУБ 360705 9908-7744 -
Г.Содгэрэл ЭХЭУБ 360705 9984-6456 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Л.Оюунчимэг ЭХЭУБ 360705 9666-4788 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Ч.Гандолгор ЭХЭУБ 360705 9924-6116 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Ж.Үүрийнтуяа ЭХЭУБ 360705 9999-1808 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
С.Оюунболд ЭХЭУБ 360705 9911-6595 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
О.Гэрэлцэцэг ЭХЭУБ 360705 9191-7623 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Б.Оюунсүрэн ЭХЭУБ 360063 9997-6473 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
2.2 Иргэний бүртгэлийн тасаг
Ө.Өлзийбаасан Иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч 360705 9911-1841 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Ц.Сүмбэр Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч /ИБУБ/ 7012-0416 9912-2284 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Г.Санжаа ИБУБ 360063 9991-0595 8911-4884 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Н.Золжаргал ИБУБ 360063 8800-9456 99127740 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Н.Атарцэцэг ИБУБ 360063 9111-9761 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
С.Хонгорзул ИБУБ 360063 8801-8757 8901-8757 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Ц.Билгүүнгэрэл 1 дүгээр хорооны улсын бүртгэгч /ХУБ/ 245278 9665-3975 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Н.Долгормаа 2 дугаар ХУБ 245279 9916-3493 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Р.Баянжаргал 3 дугаар ХУБ 245280 8815-8253 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Э.Батзориг 4 дүгээр ХУБ 245281 9105-7234
Ч.Гэрэлчимэг 5 дугаар ХУБ 7018-6890 8812-5161 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Э.Номинзул 6 дугаар ХУБ 7018-7358 9917-8291 8800-7595 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Ч.Үнэн 7 дугаар ХУБ 7012-2858 9511-0089 -
Э.Мөнхзаяа 8 дугаар ХУБ 7012-2985 9666-7160 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Ц.Болорцэцэг 9 дүгээр ХУБ 7012-2144 9900-4990 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
С.Соёлмаа 10 дугаар ХУБ 7012-2157 9914-0303 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
С.Энхчимэг 11 дүгээр ХУБ 7012-2259 9119-6110 9916-8754 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Л.Отгонжаргал 12 дугаар ХУБ 7012-2559 9915-7474 9642-7474 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Ц.Дэлгэрхишиг 13 дугаар ХУБ 7012-0048 9994-5846 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Б.Билэгт 14 дүгээр ХУБ 7012-0181 8808-1339 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Т.Дэлгэрмаа 15 дугаар ХУБ 7012-7167 8906-7708 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Б.Отгонтуяа 16 дугаар ХУБ 7012-2809 8800-1701 9419-1092 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Д.Цэндсүрэн 17 дугаар ХУБ 7012-5781 9915-9089 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Г.Цэвээнсүрэн 18 дугаар ХУБ 7012-0623 9632-1619 9414-1619 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Д.Солонго 19 дүгээр ХУБ 7012-0923 8865-2669 9494-4889 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Ш.Энхболд 20 дугаар ХУБ 7018-1198 9105-4353 9968-1166 -
Я.Баттөгс 21 дүгээр ХУБ 7014-2100 9970-0372 8606-1017 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
А.Хонгорзул 22 дугаар ХУБ 9644-0147 9199-9095 9918-9095 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Л.Өнөрсаруул 23 дугаар ХУБ 7014-2101 8905-0959 9403-9335 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2016 оны 11-р сарын 03, Пүрэв гариг, 20:28
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь
 

Үйлчилгээ