БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ АРХИВ ТӨСӨЛ
2011 оны 5-р сарын 24, Мягмар гариг, 22:20

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨӨД БАЙГАА ТӨСӨЛ

Тус газар Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд “Хаягжилтийн нэгдсэн систем” төслийн “Бүртгэл, мэдээллийн цахим архив” дэд төслийн ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Энэхүү төсөл хэрэгжсэнээр нэгдсэн сүлжээ, програм хангамж, мэдээллийн сан бүхий орчин үеийн цахим

архив байгуулагдаж, архивын барилгад тавигдах тусгай шаардлагууд, аюулгүй байдал, баримт материалын хадгалалт, хамгаалалт, ажиллагсдын ажиллах нөхцөл шаардлагыг хангасан, зориулалтын тусгай тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон мэргэжлийн лаборатори, стандартыг хангасан архивын байртай болох юм. Түүнчлэн иргэдэд хүрэх бүртгэлийн үйлчилгээ хүртээмжтэй, шуурхай болж гар аргаар хайлт хийх, иргэдийн мэдээллийг олон сангаас хайх шаардлагагүй болж, цаасан бүртгэлийг багасгах, цахим архивын мэдээллийг онлайнаар авдаг болохоос гадна 3 төрлийн архивын бүртгэлийн мэдээллийг нэг зэрэг ашиглах боломж бүрдэнэ.

 

 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь