2018 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ

WORD ФАЙЛААР ТАТАХ

 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь