НИЙСЛЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ БОЛЛОО PDF Хэвлэх И-мэйл
2018 оны 5-р сарын 24, Пүрэв гариг, 16:55

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого /2003-2018/, Засгийн газрын 2017 оны 77 дугаар тогтоолоор баталсан “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу албан хаагчдын хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, төрийн нууц, мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлын хяналт, хамгаалалт, Мансууруулах бодисын үр нөлөө, хор уршигийг таниулах, урьдчилан сэргийлэх, Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлэх, хүүхдийн хөгжлийн онцлог, хүүхдийн эрх хамгаалал зэрэг сэдвүүдээр шаардлагатай мэдлэг, мэдээлэлийн нийт 248 албан хаагч нарт мэдээллээ.

 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь