2017 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ /өссөн дүнгээр/

PDF ФАЙЛААР ҮЗЭХ

 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь