× Судалгаа

☰ Туслах цэс Бусад
Бусад
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 2019 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Хөгжлийн жил” болгон зарлах тухай
2 Монгол улсын иргэний үнэмлэхийн дүрэм
3 Монгол улсын иргэнд регистрийн дугаар шинээр олгох, өөрчлөх, хүчингүй болох журам батлах тухай
4 Төрийн захиргааны албан хаагчдыг тангараг өргүүлэх тухай
5 Ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай
6 Зардал гаргах тухай
7 Хөдөлмөрийн дотоод журам
8 "Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
9 Авлигатай тэмцэх зөвлөмж
10 Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай
11 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах зайлшгүй шалтгааны улмаас нийслэлд шилжин амьдрах шаардлагатайг нотлох эмнэлгийн тодорхойлолт олгох түр журам
12 Автомашин ашиглалтын журам
13 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ажилтны ёс зүйн дүрэм
14 Нийтлэг үйл ажиллагаанд хамаарах дүрэм журам
15 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал
16 БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ
17 УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
18 Байгууллагын үйлчилгээний стандарт /ШИНЭ/