× Судалгаа

☰ Туслах цэс Санхүүгийн ил тод байдал
Санхүүгийн ил тод байдал
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр) 2017
2 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүр) 2017
3 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр) 2017
4 2018 ОНЫ ТӨСӨВ / ГҮЙЦЭТГЭЛ
5 2018 ОНЫ БУСАД
6 Санхүүгийн тайлан 2017 оны хагас жил
7 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017
8 Байгууллагын батлагдсан төсөв 2017 он
9 2017 оны үйлчилгээний орлого
10 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл
11 2015 оны аудитын тайлан
12 2015 оны төсвийн мэдээ
13 2014 оны аудитын тайлан
14 2013 оны аудитын тайлан
15 2014 оны төсвийн мэдээ
16 2014 оны төсвийн санал
17 2013 онд мэргэжлийн хяналтын газраас тус газар шалгат хийв
18 2013 оны төсвийн мэдээ