× Судалгаа

☰ Туслах цэс хүний нөөц
хүний нөөц
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Б.Байгалмаад чөлөө олгох тухай
2 М.Лхагвасүрэнд чөлөө олгох тухай
3 Л.Гансүхт чөлөө олгох тухай
4 О.Энхцэцэгт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай
5 Ц.Билгүүнгэрэлийн хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгон үүрэгт ажилд нь үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай
6 Э.Мөнхмандах хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгон үүрэгт ажилд нь үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай
7 Д.Сайнсүрэнг ажлаас чөлөөх тухай
8 Г.Гэрэлчимэгийг ажлаас чөлөөх тухай
9 Б.Билэгтэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
10 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай
11 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
12 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
13 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
14 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
15 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
16 Ажилд томилох тухай
17 Ажилд томилох тухай
18 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
19 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
20 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
 
Хуудас 3-с 1