× Судалгаа

☰ Туслах цэс Үнэ хураамж
Үнэ хураамж
2016 оны 11-р сарын 03, Пүрэв гариг, 21:39

Иргэний болон  Эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээний орлого, тэмдэгтийн хураамж, үл хөдлөх хөрөнгийн татвар төвлөрүүлэх орлогын дансны жагсаалт

PDF татах

 

д/д Дүүргийн нэр Үйлчилгээний орлого Тэмдэгтийн хураамж Үл хөдлөх татвар 2 %
Хүлээн авагчийн нэр Банк Бүртгэлийн төрөл Дансны № Банк Дансны №
1 БГД Нийслэлийн Улсын бүртгэл статистикийн газрын Голомт банк 1165004534 БГДТХ УТХ бүртгэл УБ банк иргэн 2602035640 УБ банк 2602035641
эд хөрөнгө 2602035640
2 БЗД БЗД-ийн татварын хэлтэс бүртгэлийн хэлтэс УТХ УБ банк иргэн 2609030279 УБ банк 2609034158
эд хөрөнгө 2609030279
3 СБД Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар голомт банк иргэн 1165007797 СБД татвар 2611192233
голомт банк эд хөрөнгө 1165007797
4 СХД СХДТХ УТХ бүртгэл УБ банк иргэн 2601025962 УБ банк 2601030634
эд хөрөнгө 2601025964
5 ХУД ХУДТХ УТХ бүртгэл УБ банк иргэн 2603030351 УБ банк 2603033201
эд хөрөнгө 2603030351
6 ЧД ЧДТХ бүртгэлийн хэлтэс УБ банк Иргэн 2611172348 УБ банк 2611184292
эд хөрөнгө 2611172348
7 Налайх НД-ийн татварын хэлтэс хаан банк иргэн 5749909360 хаан банк 5749909360
төрийн банк эд хөрөнгө 312500516494 төрийн банк 312500516494
8 Багануур БНД татварын хэлтэс голомт банк иргэн 4605100341 голомт банк 4601005120
эд хөрөнгө Хаан банк 5750024985
9 Багахангай Багахангай татварын хэлтэс төрийн банк иргэн 300700019085 төрийн банк 300700019085
эд хөрөнгө