Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтанд зориулсан цахим сургалт яг одоо явагдаж байна

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны сонгуулиар ажиллах Улсын бүртгэлийн байгууллагын "Итгэмжлэгдсэн ажилтан"-нд зориулсан "Эрх зүйн" сургалтыг 5 сарын 20, 21 ний өдрүүдэд төлөвлөж, сургалтыг зохион байгуулж байна.

Эхний өдрийн сургалт тус газар болон Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянгол, Налайх, Багануур, Багахангай дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн 6 хэлтэс холбогдон нийт 487 итгэмжлэгдсэн ажилтанд Төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалт, мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлыг хангах, Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль, Итгэмжлэгдсэн ажилтантай гэрээ байгуулах, нууцын баталгааны талаар анхаарах асуудал, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудал, Иргэний улсын бүртгэл ба сонгогчийн бүртгэл, Сонгогчийн нэрийн жагсаалт үйлдэх, Сонгогч шилжих журам, Итгэмжлэгдсэн ажилтны чиг үүрэг болон гүйцэтгэх ажлууд гэсэн газрын даргын баталсан сэдвүүдийн хүрээнд ZOOM апликейшн ашиглаж онлайнаар явагдаж байна.